About EHEDG

Sveiki apsilankę EHEDG svetainėje

Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupė (EHEDG) sukurta 1989 m. kaip nepelno siekiantis konsorciumas, apjungiantis įrangos gamintojus, maisto pramonę ir maisto pramonės tiekėjus, tyrimų institutus ir universitetus, visuomenės sveikatos institucijas ir vyriausybines organizacijas. Pagrindinis EHEDG tikslas yra pagerinti maisto saugą tobulinant higienišką inžineriją ir projektavimą visuose maisto gamybos etapuose.

EHEDG aktyviai remia europinę teisėkūrą, kuria reikalaujama, kad maistas būtų tvarkomas, ruošimas, perdirbamas ir pakuojamas higieniškai, naudojant higieniškus mechanizmus ir higieniškose patalpose, vadovaujantis maisto higienos direktyva, direktyva dėl mašinų ir medžiagų, turinčių sąlytį su maistu, direktyva (žr. EB direktyvą dėl mašinų 2006/42/EB, taip pat EN 1672-2 ir EN ISO 14159 dėl higienos reikalavimų mašinų projektavimui).

Įrangos gamintojai bei naudotojai yra atsakingi už šių reikalavimų įgyvendinimą ir EHEDG teikia jiems rekomendacijas dėl  pagrindinių higieniško projektavimo normų, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais. 

EHEDG misija apibrėžiama taip:

“EHEDG užtikrina saugaus maisto gamybą, teikdama rekomendacijas kaip institucija, atsakinga už higienišką inžineriją ir projektavimą”.