About EHEDG

Leidiniai

EHEDG 2017 / 2018 m. metraštis

Daugiau nei 180 puslapių apimties Metraštyje pateikiama informacija apie higieniško projektavimo aktualijas, taip pat daug įdomios informacijos apie EHEDG ekspertų tinklo veiklą. Šiame apžvalginiame EHEDG leidinyje pateikiami nauji higieniško projektavimo sprendimai, pristatomi EHEDG darbo grupių darbai ir apžvelgiama EHEDG regioninių skyrių veikla. Taip pat leidinyje pristatomi naujausi EHEDG narių – įmonių ir institutų pasiekimai.

EHEDG Metraščio elektroninę versiją galite nemokamai atsisiųsti PDF formatu (11,7 MB).

Dėl papildomų spausdintų EHEDG Metraščio versijų kreipkitės į EHEDG sekretariatą.

EHEDG straipsniai
Elsevier knygos

Taip pat EHEDG rekomenduoja žemiau nurodytus leidinius, kurių bendraautoriai yra EHEDG ekspertai. Šias knygas galite įsigyti iš Elsevier leidyklos:

Higienos kontrolės maisto pramonėje vadovas (I-asis leidimas)
Ši knyga yra aukštų higienos standartų maisto pramonėje vadovas. Knygoje pateikiama išsami pagrindinių maisto pramonės higienos tyrimų tendencijų bei geriausių esamų higienos projektavimo ir procesų praktikos pavyzdžių apžvalga. Taip pat nagrinėjamos veiksmingos higienos valdymo strategijos ir higienos operacijų veiksmingumo vertinimo metodai.

 

 

Higienos kontrolės maisto pramonėje vadovas (II-asis leidimas)
Ši knyga išlieka autoritetinga apžvalga visiems, kuriems yra reikalinga praktinė informacija, siekiant pagerinti maisto saugos ir kokybės gerąją praktiką. Šioje knygoje pateikiama naujausia informacija, reikalinga pagerinti higienos gerąją praktiką tokiose kompleksinėse srityse kaip maisto pramonės projektavimas, eksploatacija ir procesai.

 

 

Higiena maisto pramonėje (I-asis leidimas) – principai ir praktika
Ši knyga – autoritetinga ir išsami geros higienos praktikos maisto pramonėje apžvalga, parengta remiantis Europos higieniškos inžinerijos ir projektavimo grupės darbu. Knyga parašė ir redagavo šios srities pasaulinio garso ekspertai. Vienoje knygoje pateikiamas ypatingai naudingas informacijos sąvadas apie maisto mikrobiologinės saugos riziką, reglamentavimą, patalpų projektavimą ir higienos valdymą.

 

 

Higiena maisto pramonėje (II-asis leidimas) – principai ir praktika
Šiame peržiūrėtame ir atnaujintame vadove, parengtame kartu su EHEDG ekspertais, yra įtraukta nauja informacija apie pastaraisiais metais išryškėjusias aktualias sritis, tokias kaip užteršimo šaltiniai ir aptarnavimo higiena. Pirmoje knygos dalyje aptariamos maisto mikrobiologinės saugos rizikos ir higienos reglamentavimas, kituose skyriuose apžvelgiamas higieniškas gamyklos infrastruktūros projektavimas ir higienos praktika.

 

 

Higieniškas maisto gamybos įmonių projektavimas
Šioje knygoje pateikiama autoritetinga higienos kontrolės apžvalga projektuojant, statant ir renovuojant maisto gamybos įmones. Dviejuose pirmuose skyriuose pristatoma naujos ar atnaujintos gamyklos verslo analizė, įrangos poreikis, taip pat reikalavimai gamyklos projektavimui ir statybai. Žinomų redaktorių ir tarptautinės bendradarbių komandos dėka, „Higieniškas maisto gamybos įmonių projektavimas” yra itin naudingas žinynas maisto gamybos įmonių vadovams, maisto pramonės gamyklų inžinieriams ir visiems suinteresuotiems akademiniais tyrimais šioje srityje.EHEDG narystės privilegija:
Elsevier leidykla siūlo 30% nuolaidą visiems EHEDG nariams, norintiems įsigyti aukščiau išvardintas knygas ir apžvalginius darbus (parengtus EHEDG autorių). Jeigu jūs esate EHEDG narys ir norėtumėte pasinaudoti šia nuolaida, prašome kreiptis į sekretoriatą, nurodydami savo EHEDG narystę.

Elsevier leidyklos mokslo ir technologijos knygos

Maisto saugos valdymas – praktinis vadovas maisto pramonei
Ši knyga, pristatanti integruotą, praktinį požiūrį į maisto saugos valdymą per visą gamybos grandinę, sulaukė prestižinio 2015 m. PROSE apdovanojimo , Apžvalginiai darbai, daugiatomė apžvalga / mokslas – paskatinamoji Amerikos leidėjų asociacijos premija.

Elsevier leidyklos užsakymo informacija

Rekomenduojami leidiniai
Kiti leidiniai

Europos maisto srities teisės vadovas
Šiame vadove analizuojami ir paaiškinami instituciniai, materialiniai ir procedūriniai ES maistui skirtų teisės aktų elementai, pagrindinį dėmesį skiriant bendriesiems maisto srities teisės aktams. Daug dėmesio skiriama tarptautiniam kontekstui (PPO, Codex Alimentarius), taip pat privatiems standartams. Knyga, parengta bendradarbiaujant su Europos maisto srities teisės institutu, yra aktuali ir specialistams, ir mokslininkams turintiems (ir neturintiems) teisės pagrindus. Ši knyga yra puiki mokomoji priemonė.

Maisto teisės vadovas smulkioms maisto gamybos įmonėms
Šį vadovą 2010 m. kovą išleido Airijos Maisto saugos tarnyba (FSAI) ir jį nemokamai galite atsisiųsti iš FSAI interneto svetainės. Vadove pateikiami patarimai bei detali informacija apie šią sritį reglamentuojančius įstatymus, taip pat ir kontrolinis sąrašas kriterijų taikomų amatininkams / smulkioms maisto gamybos įmonėms.