Guideline Development
EHEDG ir 3-A

 

EHEDG gairių ir 3-A standartų harmonizavimas

Siekdama pagerinti maisto saugą įtvirtinant maisto gamybos ir apdirbimo higieną, EHEDG turi daug bendrų tikslų bei vykdo panašią misiją kaip ir JAV veikianti Higienos normų organizacija 3-A. Abi organizacijos keičiasi informacija pateikdamos savo rengiamus gairių ir normų projektus ekspertų vertinimui ir pastaboms prieš juos publikuodamos. Paskutinis EHEDG Specialiųjų terminų žodyno leidimas buvo parengtas bendradarbiaujant su 3-A ir jį galite atsisiųsti laisvai prieinamų dokumentų skiltyje.

Matrica

Visų EHEDG gairių turinys turi dalines nuorodas į 3-A normas ir yra apibendrintas matricoje, kurią galite atsisiųsti (XLS).

Laisvai prieinami dokumentai

EHEDG darbo grupės yra paskelbę įvairius dokumentus, kuriuos galima atsisiųsti nemokamai, tokius kaip pozicinius dokumentus, taip pat gairių dokumentą Nr. 8. skirtą pagrindiniams higieniško projektavimo kriterijams.

Išsamiau

Gairių rengimas

EHEDG gaires rengia daugiau nei 400 aktyvių ekspertų dirbančių mūsų Darbo Grupėse, kurie apjungia technines žinias iš maisto gamybos pramonės, maisto gamybos įrangos gamintojų ir akademinės srities atstovų. Bendraautoriai pasidalina savo turimomis žiniomis su ekspertais rengiančiais ar atnaujinančiais EHEDG gairių turinį, taip suteikdami galimybę skaitytojams čia pat gauti praktines rekomendacijas.

Nustačius atitinkamas pramonės sritis dominančias temas, visi EHEDG nariai kviečiami atsiųsti Sekretoriatuinaujų gairių rengimo ar peržiūrėjimo pasiūlymą (PDF). Temą tvirtina Produktų Portfelio Pakomitetis ir EHEDG Vykdomasis komitetas.

Kai pasiūlymui yra pritariama, pradedamas dokumento rengimo procesas (PDF) ir sukuriama darbo grupė, paskiriant vadovaujantį autorių (pirmininką) ir šioje srityje turinčius patirties narius arba kviečiant arba skelbiant kvietimą ekspertams.

Išsamesnę informaciją apie EHEDG gairių rengimą ir šiuo metu ruošiamų dokumentų pavadinimus rasite skiltyje Darbo Grupės.