Traning and Education

Kvalifikacijos tobulinimas ir mokymas

Įvadas į EHEDG mokymų programą

Norint pasiekti priimtiną maisto produktų saugos ir kokybės lygį, su maisto gamybos sistemų tiekimu, priežiūra ar eksploatacija susijusių įmonių visų lygių darbuotojams reikalingi higieninės inžinerijos ir projektavimo mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas

EHEDG kvalifikacijos kursai yra parengti vadovaujantis daugeliui gairių dokumentų skirtų tinkamam higieniškam projektavimui įvairiose maisto gamybos srityse, šiuos dokumentus galite rasti skiltyje Gairės.

EHEDG mokymo programa sudaro pagrindą bendram europiniam švietimui, supratimui ir kvalifikacijos įgijimui higieniško projektavimo srityje