Traning and Education

Universitetinių studijų kursai

Universitetai yra pagrindinė EHEDG tikslinė grupė, kadangi jie skleidžia higieniškos inžinerijos ir projektavimo praktines žinias pasauliniu mastu. Jie taip pat kviečiami pasinaudoti EHEDG institutų naryste ir gauti galimybę dalintis EHEDG žiniomis su studentais ir tai padėtų ateinančiai jaunų inžinierių ir tyrėjų kartai įjungti higienišką projektavimą į jų profesinį kasdieninį gyvenimą užbaigus studijas.

Akademinio švietimo tobulinimas padės užtikrinti, kad procesai, procesų komponentai ir dalys yra suprojektuoti higieniškai saugiai orientuojantis į saugaus ir pilnaverčio maisto ir gėrimų gamybą.

Nemažai universitetų jau siūlo higieniško projektavimo kursus parengtus EHEDG medžiaga, vienas iš jų netgi suteikia galimybę įgyti šios disciplinos bakalauro arba magistro laipsnį:

Vokietija:
THM Technische Hochschule Mittelhessen