About EHEDG

Įmonės narystė

EHEDG yra dėkinga už nuolatinį savo narių – įmonių ir institutų palaikymą, kuris yra labai svarbus siekiant ilgalaikio tikslo padėti užkirsti kelią problemoms, susijusioms su maisto produktų higiena, taikant higienišką inžineriją. Šios įmonės ir organizacijos yra įsipareigoję laikytis aukščiausių maisto saugos standartų ir siekia pagerinti bendrą pramonės įvaizdį vartotojo akyse. EHEDG įmonės nario logotipas yra šio įsipareigojimo patvirtinimas.

Per EHEDG tinklą įmonės gali propaguoti savo požiūrius, pozicijas susijusias su EHEDG tikslais ir įtakoti veiklos krytis bei sulaukti tarptautinio pripažinimo už savo pastangas.

Privalumai:

  • Nariai – įmonės / institutai nustatytomis sąlygomis gali naudoti EHEDG įmonių narių logotipą. N.B.: logotipas negali būti naudojamas norint apgaulingai parodyti EHEDG sertifikavimą.
  • Įmonės ir institutai gali deleguoti nuo vieno iki keturių pagrindinių kontaktinių asmenų. Papildomi asmenys gali būti nurodyti vėliau už aktyvią arba papildomą narystę darbo grupėse bei aktyvų dalyvavimą EHEDG regioninėse veiklose.
  • Įmonės logotipo ir pavadinimo viešinimas EHEDG interneto svetainėje, konferencijų programose, brošiūrose ir pan.
  • Hipernuoroda iš EHEDG svetainės į įmonės svetainę
  • Visą EHEDG gairių dokumentų, kartu su atnaujinimais, seriją visų kalbų versijomis nemokamai atsisiųsti visiems personalo atstovams
  • Nuolaida arba atleidimas nuo registracijos mokesčio dalyvaujant EHEDG finansuojamuose renginiuose
  • Nuolaida dalyvaujant EHEDG mokymų kursuose.

Įmonių įnašas priklauso nuo metinės apyvartos (susijusios su maisto gamyba) ir svyruoja nuo 500 iki 10 000 eurų.

 

Įmonių narių tipai ir metiniai narystės mokesčiai:

Apyvarta iš maisto pramonės
eurais per metus
Įnašas eurais
per metus
Nemokami personalo
dalyviai
virš 500 milijonų10,0004
nuo 50 iki 500 milijonų5,0002
nuo 10 iki 50 milijonų2,5001
nuo 1 iki 10 milijonų1,0001
mažiau nei 1 milijonas5001
My company expresses commitment to become a company member of the EHEDG for the contribution of EUR: *
p.a.
Food-related company turnover: *
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site

Other free staff members (full names):
(Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
1. Member Name
1. Member E-Mail
2. Member Name
2. Member E-Mail
3. Member Name
3. Member E-Mail
4. Member Name
4. Member E-Mail
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Narystės sąlygos

Minimali EHEDG narystės trukmė yra vieneri metai. Narystė automatiškai pratęsiama kitiems kalendoriniams metams, jeigu neatšaukiama raštu iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (dėl ateinančių metų narystės), t. y. užbaigiant narystę gruodžio 31 d. Pilnas mokestis už ateinančius metus skaičiuojamas, jeigu prašymas dėl narystės atšaukimo pateikiamas po rugsėjo 30 d. Vėlesnės sąskaitos kaskart pateikiamos pirmąjį metų ketvirtį.