About EHEDG

Individuali narystė

Individuali EHEDG narystė yra rekomenduojama naujiems nariams, besidomintiems EHEDG praktinėmis žiniomis, taip pat studentams, pensininkams ar nedideliems konsultavimo subjektams. Individuali narystė taip pat gali būti ir pradinis dalyvavimo modelis už sprendimų priėmimą atsakingiems asmenims, kurie siekia Įmonės narystės vėliau ir jų priklausymo EHEDG nariams statusas gali būti atitinkamai pakeistas bet kuriuo metu.

Priklausomai nuo interesų ir ekspertizės, individualūs nariai gali kreiptis dėl aktyvios narystės EHEDG darbo grupėse, kur jie gali prisidėti savo žiniomis prie gairių kūrimo ir rengimo komandoje kartu su kitais ekspertais.

Darbo grupės (DG) narystė yra atvira visiems besidomintiems ekspertams turintiems atitinkamą kvalifikaciją, tai apima taip pat dalyvavimą posėdžiuose ir prieigą prie vidinės darbo grupės interneto svetainės bylos (-ų). Jeigu norėtumėte prisidėti prie kokybiško ekspertų komandos darbo, prašome kreiptis į EHEDG sekretoriatą.

Darbo grupės pirmininkas nusprendžia kada darbo grupė yra pilnai sukomplektuota numatytam darbui atlikti, t. y. turi pakankamai reikalingų ekspertinių žinių, yra pasiektas šalių ir interesų balansas. Tikrieji darbo grupės nariai yra pripažįstami dokumento bendraautoriais.

Individualūs asmenys taip pat gali kreiptis dėl papildomos narystės darbo grupėje, kad galėtų gauti posėdžių protokolus ir aktualią informaciją apie pažangą rengiant projektą bei galimybę teikti pastabas dokumento projektui.

Individualios narystės privalumai:

  • bendroji informacija ir aktualijos apie EHEDG
  • narystės nuolaida tam tikriems leidiniams ir renginiams
  • 50 % nuolaida įsigyjant EHEDG gaires
  • galimybė prisijungti prie Regioninio skyriaus ir jo veiklų.

Individualios narystės mokestis yra 100 eurų per metus (be PVM). Šis mokestis yra laikomas minimaliu metiniu įnašu ir mokamas gavus narystės prašymą, nepriklausomai nuo gavimo datos. Vėlesnės sąskaitos už narystę bus pateikiamos pirmą kalendorinių metų ketvirtį. Narystė automatiškai pratęsiama nuo vienų metų kitiems, jeigu nėra atšaukiama iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

Type of membership *
Working Party
Corresponding

Topic of interest:
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice *
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Narystės sąlygos

Minimali EHEDG narystės trukmė yra vieneri metai. Narystė automatiškai pratęsiama kitiems kalendoriniams metams, jeigu neatšaukiama raštu iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (dėl ateinančių metų narystės), t. y. užbaigiant narystę gruodžio 31 d. Pilnas mokestis už ateinančius metus skaičiuojamas, jeigu prašymas dėl narystės atšaukimo pateikiamas po rugsėjo 30 d. Vėlesnės sąskaitos kaskart pateikiamos pirmąjį metų ketvirtį.