About EHEDG

Institutų narystė

Nariai – institutai atstovauja

  • Institutus, universitetus bei mokyklas
  • Tyrimų centrus ir
  • Valdžios institucijas.

Jiems yra suteikiamos tokios pačios privilegijos kaip ir nariams įmonėms. Dėl riboto biudžeto, jie moka mažesnį (500 eurų per metus) narystės mokestį ir turi teisę deleguoti iki keturių individualių narių.

Privalumai:

  • Nariai institutai nustatytomis sąlygomis gali naudoti EHEDG įmonių narių logotipą. N.B.: logotipas negali būti naudojamas norint apgaulingai parodyti EHEDG sertifikavimą.
  • Institutai pradžioje gali deleguoti nuo vieno iki keturių pagrindinių kontaktinių asmenų. Papildomi asmenys gali būti įtraukti vėliau už aktyvią ar papildomą darbo grupės narystę ir aktyvų dalyvavimą EHEDG regioninėse veiklose.
  • Instituto logotipo viešinimas EHEDG svetainėje, konferencijų programose, brošiūrose ir kt.
  • Hipernuoroda iš EHEDG svetainės į instituto svetainę
  • Visa EHEDG gairių dokumentų, kartu su atnaujinimais, serija visų kalbų versijomis nemokamai atsisiųsti visiems personalo atstovams
  • Nuolaida arba atleidimas nuo registracijos mokesčio dalyvaujant EHEDG finansuojamuose renginiuose
  • Nuolaida dalyvaujant EHEDG mokymų kursuose
Title
First name *
Last name *
Position
Company *
P.O. Box
Postal code
Address
City *
Country *
Invoice *
is the same as above
differs from the above
Invoice - Name
Invoice - Company/Institution
Invoice - P.O. Box
Invoice - Postal code
Invoice - Address
Invoice - City
Telephone *
Mobile
Fax
E-mail *
Web site

Other free staff members (full names):
(Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
1. Member Name
1. Member E-Mail
2. Member Name
2. Member E-Mail
3. Member Name
3. Member E-Mail
4. Member Name
4. Member E-Mail
Data release *
only name and company
all contact data

Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


Password *
Repeat Password *

Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

Narystės sąlygos

Minimali EHEDG narystės trukmė yra vieneri metai. Narystė automatiškai pratęsiama kitiems kalendoriniams metams, jeigu neatšaukiama raštu iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. (dėl ateinančių metų narystės), t. y. užbaigiant narystę gruodžio 31 d. Pilnas mokestis už ateinančius metus skaičiuojamas, jeigu prašymas dėl narystės atšaukimo pateikiamas po rugsėjo 30 d. Vėlesnės sąskaitos kaskart pateikiamos pirmąjį metų ketvirtį.