Planuojami skyriai

Siekdama laikytis darnios plėtros pasauliniu mastu, EHEDG yra apsibrėžusi aiškią naujų regioninių skyrių tvirtinimo tvarką, pagrįstą:

 • EHEDG regioninių prioritetų apibrėžimu
 • pareiškėjų vertinimu (pvz., regiono ypatybės, maisto ir įrengimų sektorių dydis, pareiškėjo organizacija, pirmininkavimas, vadovavimas, ištekliai ir kt.)
 • vertinimu, pagrįstu skiriamais balais (minimalus slenkstis, etapai, bendravimas su pareiškėju)
 • galutinį sprendimą dėl naujo regioninio skyriaus patvirtinimo priima EHEDG Vykdomasis komitetas atsižvelgdamas į Regioninės plėtros pakomitečio rekomendaciją.

Sėkmingai praėjus aukščiau išvardintus etapus, naujas regioninis skyrius yra oficialiai patvirtinimas pasirašant sutartį su EHEDG (regioniniai potvarkiai).

Naujų regioninių skyrių steigimui EHEDG gali suteikti pradinį finansavimą.

Šiuo metu yra formuojami šie nauji regioniniai skyriai:

 • Čilės
 • Kanados
 • Kolumbijos
 • Egipto
 • Graikijos
 • Indonezijos
 • Malaizijos
 • Maroko
 • Peru
 • Portugalijos
 • Tuniso
 • Vengrijos

Vietiniai ekspertai yra atsidavę EHEDG misijai ir įsipareigoję skleisti ir platinti EHEDG technines žinias savo šalyse.

Atsisiųskite Naujiems regioniniams skyriams skirtą informacijos ir vertinimo anketą (PDF).