Regioninės plėtros pakomitetis

Regioninės plėtros pakomitečio paskirtis yra inicijuoti ir plėtoti konkrečias strategijas bei programas, susijusias su EHEDG regioniniais skyriais. Pakomitečio nariai padeda veikiantiems regioniniams skyriams suprasti ir taikyti EHEDG strategiją, identifikuoti poreikius ir stiprinti sąveiką tarp EHEDG bei jos atstovų vietose, taip pat stebėti ir prisidėti prie geresnio jų veikimo.

Siekiant užtikrinti tvarų geografinį augimą, nauji regioniniai skyriai yra patvirtinami vadovaujantis nustatytais EHEDG regioniniais prioritetais ir pakomitečio atliekamu naujų pareiškėjų vertinimu.

Pirmininkas: Andrés Pascual Vidal

Tel. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Pirmininko pavaduotojas: Helga Medic

hmedicProtected mail-address@pbf.hr
karel.magerProtected mail-address@gmail.com

Atsisiųskite potvarkį Nr. 3 – Regioninė plėtra (PDF).

Atsisiųskite Naujiems regioniniams skyriams skirtą informacijos ir vertinimo anketą (PDF).