Traning and Education

Testavimas ir sertifikavimas

Įrangos testavimas ir sertifikavimas, parengtas ir atliekamas įvairiiuose EHEDG testavimo institutuose nustato pripažintus kokybės standartus. EHEDG sertifikavimas yra skirtas gamintojams, kurie siekia projektuoti įrangą atitinkančią aukščiausius higienos reikalavimus.
Įgalioti EHEDG testavimo institutai siūlo kelių tipų sertifikavimą, kuriuo gali pasinaudoti įrangos tiekėjai ir maisto gamintojai:

  • Įrangos tiekėjai:
    Jų įranga gali būti patvirtinta EHEDG įgaliotų organizacijų kaip atitinkanti EHEDG kriterijus. Kai kuriais atvejais, patvirtinimas gali būti suteikiamas tik atlikus testavimą laboratorijoje, kuri turi atsakingos įstaigos išduotą akreditaciją. Naudojami EHEDG testavimo metodai.
  • Maisto gamintojai:
    Jie gali pasirinkti higieniškai suprojektuotą įrangą, tačiau ją įsigiję, vis tiek turi gauti patvirtinimą, kad tokia įranga yra tinkama pagal numatomą paskirtį.

EHEDG gali leisti žymėti EHEDG sertifikavimo logotipu įrangą, atitinkančią EHEDG higieniško projektavimo kriterijus nurodant sertifikato išdavimo data (metus ir mėnesį). Sertifikavimas gali apimti įrangos testavimą pagal sertifikavimo klasės tipą.

 

EHEDG certification logo

EHEDG has authorised several institutes to certify the use of the EHEDG compliance logo. Testing and certification are independent activities and may be done by different organisations.

EHEDG yra įgaliojusi nemažai institutų vykdyti sertifikavimą naudojant EHEDG atitikties patvirtinimo logotipą. Testavimas ir sertifikavimas yra atskiros veiklos ir jas gali vykdyti skirtingos organizacijos.
Testavimo metodų pogrupį sudaro EHEDG nariai - įgaliotų institutų, atliekančių testavimą pagal EHEDG metodus, atstovai, taip pat įrangos gamintojai, maisto apdorojimo įmonių ir priežiūros institucijų atstovai.

Šios grupės tikslas yra palaikyti ir plėtoti įrangos testavimo metodus bei vertinimo schemas, siekiant užtikrinti saugaus ir visaverčio maisto gamybą. EHEDG yra paskelbusi gairių dokumentus skirtus įvairiems testavimo metodams ir juos periodiškai peržiūri. Šiuo metu taip pat yra rengiami nauji testavimo metodai, pvz. atviro tipo įrangai.