Traning and Education

Tikslinės grupės

Tikslinių besimokančiųjų grupių ir jų poreikių aprašymas

Įvertinant besimokančiųjų poreikius atsižvelgus į jų funkcinius vaidmenis ir atsakomybę, buvo išskirtos šios tikslinės grupės.

EHEDG bazinio higieniškos projektavimo kursai
Tikslinės grupės

Vadovaujantis personalas, vidutinės grandies vadybininkai, mechanikos inžinieriai, konstruktoriai, projektų rengėjai, projektų vadybininkai, pardavimų inžinieriai, įrangos pirkėjai, procesų inžinieriai, operatoriai, už maisto kokybę ir saugą atsakingas personalas, maisto kokybės kontrolieriai ir auditoriai, susiję su šiais sektoriais:

  • Įrangos gamintojais
  • Maisto, gėrimų, kosmetikos, farmacijos, biotechnologijų ir chemijos pramonėmis
  • Procesų integravimu ir konsultavimu.

Kursas yra skirtas supažindinti su EHEDG ir higieniško projektavimo principais bei suteikti bazinį supratimą apie pagrindinius higieniško projektavimo kriterijus.

EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursai
Projektuotojai (techninės inžinerijos, procesų planavimo ir kokybės užtikrinimo)

Dalyvis turi pakankamai gerai išmanyti EHEDG dokumentus, atitinkamus įrengimus ir maistą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat žinoti savo organizacijos civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, kad galėtų užtikrinti bent europinių maisto įrangos ir maisto saugos higieniško projektavimo direktyvų ir normų laikymąsi. Dalyvis taip pat turi suprasti ypatingą higieniško projektavimo svarbą visuomenės saugumui, produktų kokybei, o taip pat ir kaštų efektyvumui, procesų spartumui ir aplinkosauginių procesų poveikiui.

Užbaigęs EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursus, kvalifikuotas mokymų dalyvis turi gebėti sėkmingai vykdyti atsakingas higieniško projektavimo eksperto pareigas atitinkamose projektavimo, konstravimo ar eksploatavimo grupėse, susijusiose su maisto įrengimais ar maisto apdorojimu.

Vadovaujantis, už marketingą ir pardavimus atsakingas personalas (iš projektavimo ir mechaninės inžinerijos, taip pat maisto pramonės įmonių)

Pardavimų ir marketingo specialistai turi turėti pakankamas higieniško projektavimo žinias, kad galėtų užtikrinti, jog egzistuojančių produktų pardavimas ir naujų produktų plėtojimas atitiks aukščiau minėtus reikalavimus.

Dalyvis turi pakankamai gerai išmanyti EHEDG dokumentus, atitinkamus įrengimus ir maistą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat žinoti savo organizacijos civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, kad galėtų užtikrinti bent europinių maisto įrangos ir maisto saugos higieniško projektavimo direktyvų ir normų laikymąsi. Dalyvis taip pat turi suprasti ypatingą higieniško projektavimo svarbą visuomenės saugumui, produktų kokybei, o taip pat ir kaštų efektyvumui, procesų spartumui ir aplinkosauginių procesų poveikiui. Tai savo ruožtu įgalins juos imtis tinkamų biudžetinių, administracinių ir priežiūros veiksmų.

Užbaigęs EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursus, kvalifikuotas mokymų dalyvis turi gebėti sėkmingai vykdyti įmonės vykdančiojo vadovo ar marketingo / pardavimo specialisto pareigas organizacijose, susijusiose su maisto gamybos įrangos ir maisto sistemų ar procesų projektavimu, įrengimu, aptarnavimu ar eksploatacija ir valimu, taip kad būtų sukurta ir palaikoma higienos sauga.

Operatoriai, aptarnaujantis, už instaliavimą ir valymą atsakingas personalas

Užbaigęs EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursus (su sąlyga, kad yra išklausyti bendrieji mokymai) kvalifikuotas specialistas turi mokėti tinkamai eksploatuoti, aptarnauti, instaliuoti ir valytii maisto įrangą ar vykdyti atitinkamus procesus užtikrinant ir palaikant higieną.

Užbaigęs šį mokymų kursą, kvalifikuotas dalyvis turi gerai išmanyti EHEDG dokumentus, atitinkamus įrengimus ir maistą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat žinoti savo organizacijos civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, kad galėtų užtikrinti bent europinių maisto įrangos ir maisto saugos higieniško projektavimo direktyvų ir normų laikymąsi. Kvalifikuotas specialistas taip pat turi suprasti ypatingą higieniško projektavimo svarbą visuomenės saugumui, produktų kokybei, o taip pat ir kaštų efektyvumui, procesų spartumui ir aplinkosauginių procesų poveikiui.

(PASTABA: šiai grupei taip pat priskiriami suvirintojai, montuotojai, mechanikai, IT specialistai, elektrikai ir technikai kurie aptarnauja, keičia ar kuria higieniškas sistemas).

Auditoriai, inspektoriai, testuotojai ir sertifikavimo specialistai

Užbaigęs EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursus, kvalifikuotas specialistas turi tinkamai sugebėti patikrinti ar išbandyti higieniškos įrangos ir susijusių sistemų bei dokumentacijos atitiktį Europos direktyvoms ir normoms, įskaitant EHEDG dokumentą Nr. 8.

Užbaigęs šį kursą, kvalifikuotas dalyvis specialistas turi pakankamai gerai išmanyti EHEDG dokumentus, atitinkamus įrengimus ir maistą reglamentuojančius teisės aktus, savo organizacijos civilinę ir baudžiamąją atsakomybę, kad užtikrintų bent. europinių maisto įrangos ir maisto saugos higieniško projektavimo direktyvų ir normų laikymąsi. Kvalifikuotas specialistas taip pat turėtų tinkamai suprasti ypatingą higienos svarbą visuomenės saugumui, produktų kokybei, o taip pat ir kaštų efektyvumui, procesų spartumui ir aplinkosauginių procesų poveikiui.