Traning and Education

Mokymų turinys

EHEDG suteikia standartizuotą europinę platformą kvalifikacijos kėlimui ir mokymui higieniškos inžinerijos ir projektavimo srityje, pagrįstą mokymo moduliais, kuriuose yra pateikiama EHEDG gairių dokumentuose ir kituose EHEDG leidiniuose išdėstytų esminių žinių santrauka.

Tarptautiniai EHEDG mokymų kursai anglų kalba ir vietiniai EHEDG kursai nacionaline kalba yra organizuojami keletą kartų per metus įvairiose vietose Europoje ir kituose žemynuose. Mes labai rekomenduojame šiuos kursus visų lygių darbuotojams, nurodytiems prie tikslinių grupių, kad jie galėtų pasinaudoti EHEDG sukaupta praktine patirtimi.

EHEDG baziniai higieniško projektavimo kursai
Tikslai

Šio kurso tikslas yra suteikti supratimą ir bendrąsias žinias apie higienišką įrangos ir patalpų, ypač skirtų maisto ir gėrimų, tačiau taip pat ir kosmetikos, farmacijos, biotechnologijų ir chemijos pramonės, projektavimą. Kursu siekiam:

 • Perteikti žinias apie EHEDG organizaciją, higienišką projektavimą ir sertifikavimą
 • Išaiškinti higieniško projektavimo privalumus ir svarbą
 • Suteikti bendrąjį supratimą apie esminius higieniško įrangos ir patalpų projektavimo kriterijus.

Minimali EHEDG bazinių higieniško projektavimo kursų trukmė yra nuo 5 iki 8 val. (be kavos ir pietų pertraukų). Visi lektoriai yra EHEDG įgalioti instruktoriai.

Mokymų moduliai

Kiekvienas mokymo modulis remiasi tam tikromis EHEDG gairėmis. Kiekviename modulyje yra sąrašas esminių mokymosi dalykų, siekiant užtikrinti efektyvų ir vienodą žinių apie EHEDG higieniško projektavimo principus perdavimą mokymų kursų dalyviams.

Yra padengiami šie moduliai:

 • Įvadas į EHEDG
 • Teisiniai reikalavimai
 • Higieniškos inžinerijos rizikos veiksniai
 • Higieniško projektavimo kriterijai
 • Konstrukcinės medžiagos
 • Valymas ir dezinfekavimas
 • Pastatų ir procesų išdėstymas

 

EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursai
Tikslai

Šio kurso tikslas yra suteikti žinias ir apžvelgti higieniško įrangos projektavimo ir higieniškos inžinerijos aspektus, ypač aktualius maisto, tačiau tai pat ir kosmetikos, farmacijos, biotechnologijų ir chemijos pramonėms. Kursu siekiama:

 • Supažindinti su EHEDG organizacija
 • Išaiškinti higieniško projektavimo privalumus ir svarbą
 • Suteikti supratimą apie esminius higieniško įrangos ir patalpų projektavimo kriterijus kartu pristatant detalias inžinerines sąvokas
 • Koncentruotai perduoti pagrindinius mokymo dalykus (angl. Key Learning Points - KLPs) iš visų aktualių EHEDG gairių dokumentų ir EHEDG pagalbinių mokymo priemonių, tokių kaip mokymų moduliai, atvejo analizės ir video įrašai.
 • Kursas yra dėstomas labai praktiniais aspektais. Teoriniai skirtingų dalykų pagrindai yra pristatomi trumpai ir koncentruotai, ištisai juos susiejant su praktika, naudojant video pavyzdžius, paveikslėlius ar mėginius. Siekiant, kad kursai vyktų interaktyviai, orientuojamasi į mažas grupes.

Minimali EHEDG pažengusiųjų higieniško projektavimo kursų trukmė yra 20 valandų (3 arba 4 dienos). Visi lektoriai yra EHEDG sertifikuoti instruktoriai. Kursų dalyviai gali laikyti baigiamąjį kursų egzaminą ir jame surinkę ne mažiau 70% teisingų atsakymų gauti sėkmingo kursų užbaigimo sertifikatą, tuomet jų vardai, pavardės gali būti skelbiami EHEDG interneto svetainės skiltyje Sertifikuoti kursų dalyviai.

Mokymų moduliai

Kiekvienas mokymų modulis remiasi tam tikromis EHEDG gairėmis, kai kurios iš jų gali būti apjungtos siekiant sukurti išsamų mokymų kursą, skirtą konkrečiam aspektui. Kiekvienas mokymo modulis remiasi Kiekviename modulyje yra sąrašas esminių mokymosi dalykų, siekiant užtikrinti efektyvų ir vienodą žinių apie EHEDG higieniško projektavimo principus perdavimą mokymų kursų dalyviams. Yra dėstomi šie moduliai

 • Teisiniai reikalavimai
 • Higieniško apdorojimo rizikos veiksniai
 • Higieniško projektavimo kriterijai
 • Konstrukcinės medžiagos
 • Nerūdijančio plieno suvirinimas
 • Statiniai sandarikliai ir sujungimai
 • Sklendės
 • Siurbliai ir homogenizatoriai
 • Valymas ir dezinfekavimas
 • Pastatų ir procesų išdėstymas
 • Instaliavimas, priežiūra ir tepalai
 • Higieniško projektavimo kriterijai sausas medžiagas apdorojančiai įrangai
 • Higieniško dizaino patikrinimas. Testavimo metodai ir sertifikavimas
 • Higieniško projektavimo aspektai tokiems tipiniams komponentams kaip jutikliams, pakavimo įrengimams
 • Procesų aspektai, tokie kaip reologija, termodinamika, aseptiniai procesai
Atvejo analizės

Priklausomai nuo tikslinės grupės kiti kursų pratimai gali būti pvz.: tinkamų medžiagų parinkimas (atitinkant reglamentus, kt.) arba užduotis dėl pastato išdėstymo (suskirstymas zonomis, personalo ir medžiagų srautai, pan.). EHEDG mokymo moduliai remiasi praktinėmis atvejo analizėmis nustatant paviršius, kurie liečiasi su produktu, įvardinant higieniško projektavimo klaidas ir teikiant pasiūlymus įrangos brėžinių patobulinimui (pvz., skerspjūvio brėžiniai ir / arba 3D įrangos ar jos komponentų (sklendžių, siurblių ir pan.) brėžiniai, taip pat P&ID. Atvejo analizė taip pat atliekama naudojant instruktoriaus pateikta fizinę įrangą.